Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Θέση Εργασίας θέσης " Research Engineer & Research Associate (Power Systems) " - Κέντρο Αριστείας «ΚΟΙΟΣ»/ Open Position KIOS CoE

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» (www.kios.ucy.ac.cy) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Research Engineer ή/και Research Associate (Power Systems), για πλήρη απασχόληση. Ο/Η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α θα συμβάλει στην διαχείριση και επιτυχή ολοκλήρωση έργων που αφορούν συστήματα ενέργειας.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 21/06/2024

Πληροφορίες: https://shorturl.at/v4Man

 

The KIOS Research and Innovation Center of Excellence (www.kios.ucy.ac.cy) at the University of Cyprus announces two (2) Special Scientist for Research (Research Associate and/or Research Engineer) positions, focusing on Power Systems, for full-time employment. The successful candidates will conduct research and development activities within the context of research and innovation, as well as provide technical and research support in the area of Information and Communication Technologies with emphasis on the monitoring, control and security of critical infrastructure systems.

Deadline: 21/06/2024

Info: https://shorturl.at/v4Man

Εργοδοτικός φορέας
Ανοιχτή θέση εργασίας
Ναι
Περιοχή εργασίας
Ελάχιστο επίπεδο σπουδών
Πτυχίο