Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Παρεχόμενες Υπηρεσίες Π.Π.

Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στην παροχή ίσων ευκαιριών σε φοιτητές/τριες και απόφοιτους Ευαίσθητων/Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων του Πανεπιστημίου Πατρών με στόχο την ομαλή ένταξή τους στην εκπαιδευτική κοινότητα, την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους και την ισότιμη  πρόσβαση τους στην αγορά εργασίας.

Η υπηρεσία προσφέρεται στο πλαίσιο της δράσης της Κοινωνικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών» η οποία συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς και Υπερεθνικούς Πόρους.

Στόχος είναι η παροχή ίσων ευκαιριών και η άρση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τόσο στην ακαδημαϊκή τους πορεία όσο και στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Παρέχονται υπηρεσίες ακαδημαϊκής και επαγγελματικής συμβουλευτικής μέσα από εξατομικευμένες συνεδρίες και ομαδικά εργαστήρια.  Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα για τηλεσυμβουλευτική, ώστε να εξυπηρετούνται  φοιτητές και απόφοιτοι που δυσκολεύονται να μετακινηθούν προς τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στον ιστότοπο της Κοινωνικής Μέριμνας ή συμπληρώνοντας την φόρμα ωφελούμενου.

*Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και διατηρούν απόλυτα το προσωπικό απόρρητο τηρώντας τις κείμενες νομοθεσίες (GDPR).

Πληροφορίες επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 2610.969696
E-mail: psycenter@upatras.gr
Ωράριο λειτουργίας: 8:30 – 15:30 καθημερινά
Διεύθυνση: Εκτυπωτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Ισόγειο

 

Εφαρμογή Ενημέρωσης Φοιτητών : https://my.upatras.gr/