Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Προσωπικό Τμήματος

Παναγιώτα Μιχαλακέα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

 +302610969662

 pmihalakea@upatras.gr

 

Φωτεινή Πατούχα

 +302610969637

 fpatoucha@upatras.gr

 

Ηλιόπουλος Ηλίας

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 +302610969670

 iliopoulos.ilias@upnet.gr

 

Καπατσούλιας Αλέξανδρος

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 +302610969670

 kapatsoulias@upatras.gr

 

Ιωάννου Νικόλαος

Εξωτερικός Συνεργάτης

 +302610969670

 neioannou@upatras.gr

 

Γιαννακόπουλος Βασίλειος

Εξωτερικός Συνεργάτης

 +302610962623

 vgiannakop@upatras.gr

 

Τσακηρίδης Μιχαήλ

Εξωτερικός Συνεργάτης

 +302610962623

 tsakiridis@ceid.upatras.gr