Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Προσωπικό Τμήματος

Παναγιώτα Μιχαλακέα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

 +302610969662

 pmihalakea@upatras.gr

 

Φωτεινή Πατούχα

 +302610969637

 fpatoucha@upatras.gr

 

Ηλιόπουλος Ηλίας

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 +302610969670

 iliopoulos.ilias@upnet.gr

 

Ιωάννου Νικόλαος

 +302610969670

 neioannou@upatras.gr