Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Σχετικά με το Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύθηκε το 1964 και η δημιουργία του συνετέλεσε και εξακολουθεί να συντελεί στην αποκέντρωση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, στην καινοτόμα δραστηριότητα σε γνωστικό και σε ερευνητικό επίπεδο και στην πνευματική, επιστημονική, πολιτιστική και οικονομική άνθηση της πόλης.

Δικτυακός τόπος Πανεπιστημίου Πατρών

Εφαρμογή Ενημέρωσης Φοιτητών

Σχολές και Τμήματα

Αναλυτικές πληροφορίες για τις Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστήμιου Πατρών μπορείτε να δείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Προπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Διδακτορικές Σπουδές