Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

Οι δράσεις του Τμήματος Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών σχεδίαζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να οδηγούν στη βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των φοιτητών. Στα πλαίσια αυτής της αρχής λαμβάνονται υπόψιν και οι ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων, που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΑμεΑ, παλλινοστούντες, μετανάστες, άτομα με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κτλ). Οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης τόσο για πληροφορίες που αφορούν σε εκπαιδευτικά και επαγγελματικά θέματα  αλλά και για συμβουλευτική, προκειμένου να βοηθηθούν στην προσπάθειά τους για άρση των δυσκολιών, που αντιμετωπίζουν τόσο στην ακαδημαϊκή τους πορεία όσο και στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας εντοπίζοντας τα δυνατά τους σημεία και βελτιώνοντας τις επαγγελματικές τους δεξιότητες. Η συμβουλευτική παρέχεται είτε ατομικά είτε ομαδικά με τη συμμετοχή των φοιτητών σε εργαστήρια. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα για τηλεσυμβουλευτική, ώστε να εξυπηρετούνται  φοιτητές και απόφοιτοι ΑμεΑ, που δυσκολεύονται να μετακινηθούν προς τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.