Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Κύπρος

Θέσεις εργασίας απο το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος»

The KIOS Research and Innovation Center of Excellence (www.kios.ucy.ac.cy) at the University of Cyprus announces two (2) Special Scientist for Research (Research Associate) positions, focusing on Deep Learning and Computer Vision, for full-time employment.

 

Deadline: 17/07/2024

Θέση Εργασίας θέσης " Research Engineer & Research Associate (Power Systems) " - Κέντρο Αριστείας «ΚΟΙΟΣ»/ Open Position KIOS CoE

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» (www.kios.ucy.ac.cy) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Research Engineer ή/και Research Associate (Power Systems), για πλήρη απασχόληση. Ο/Η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α θα συμβάλει στην διαχείριση και επιτυχή ολοκλήρωση έργων που αφορούν συστήματα ενέργειας.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 21/06/2024

Θέσεις εργασίας από το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ»

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» (www.kios.ucy.ac.cy) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Laboratory and Research Infrastructure Specialist, για πλήρη απασχόληση. Ο/Η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α θα είναι υπεύθυνος/η για τη διαχείριση του εργαστηρίου και των ερευνητικών υποδομών.  

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 10/05/2024

Πληροφορίες: https://shorturl.at/fhxO6

 

Θέσεις εργασίας από το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος»

The KIOS Research and Innovation Center of Excellence (www.kios.ucy.ac.cy) at the University of Cyprus announces one (1) Special Scientist for Research (Research Engineer) position, for full-time employment. The successful candidate will provide technical and research support, develop and apply novel methodologies for the cyber-security of networked Critical Infrastructure Systems (CIS), focusing on Power and/or Water Distribution Systems.

Θέσεις εργασίας από το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ»

The KIOS Research and Innovation Center of Excellence (www.kios.ucy.ac.cy) at the University of Cyprus announces two (2) Special Scientist for Research (Software Engineer) positions, focusing on back-end and/or front-end development, for full-time employment.

 

Deadline: 19/04/2024

Θέσεις εργασίας από το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ»

The KIOS Research and Innovation Center of Excellence (www.kios.ucy.ac.cy) at the University of Cyprus announces one (1) Special Scientist for Research (Research Engineer) position, for full-time employment. The successful candidate will provide technical and research support, develop and apply novel methodologies for the cyber-security of networked Critical Infrastructure Systems (CIS), focusing on Power and/or Water Distribution Systems.

Θέσεις εργασίας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για τις πιο κάτω μόνιμες κενές θέσεις Διοικητικού Προσωπικού (Θέση Πρώτου Διορισμού):

Θέση εργασίας απο το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος»

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Software Engineer II (Back-end) για πλήρη απασχόληση.  

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 01/03/2024