Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να υποβάλλετε αίτημα συμβουλευτικής.
Ατομικά Στοιχεία
Στοιχεία Εκπαίδευσης
Στοιχεία Αιτήματος
Επιθυμώ Συμβουλευτική Υποστήριξη – Προσωπική Ενδυνάμωση για:
Διαθεσιμότητα
ακόμα στοιχεία
Σε αυτή την ενότητα της φόρμας μπορείτε να δηλώσετε τις ημέρες που έχετε διαθεσιμότητα για συμβουλευτική. Επιτρέπεται η επιλογή μόνο καθημερινών ημερών (δηλαδή πλην Σαββάτου και Κυριακής) εντός του διαστήματος των επόμενων 3 εβδομάδων. Σε κάθε πεδίο μπορείτε να καταχωρήσετε μια ημερομηνία. Πατώντας το κουμπί "+" μπορείτε να προσθέσετε ακόμα ένα πεδίο. Εναλλακτικά, μπορείτε να προσθέσετε μαζικά περισσότερα από ένα πεδία εισάγωντας το πλήθος τους και πατώντας το κουμπί "Προσθήκη".
Επιθυμώ να λαμβάνω ενημέρωση για δράσεις του Τμήματος Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Το Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας & Διασύνδεσης συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών των υπηρεσιών του με τη συναίνεση τους, στο αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των σκοπών του μέτρο. Το Τμήμα  είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των προσωπικών δεδομένων,  για λόγους στατιστικούς αλλά σε καμία περίπτωση δεν διαβιβάζει ή δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των υποκειμένων σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεση τους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων. Κατά τα λοιπά ισχύει η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δηλώνω ότι συμφωνώ, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά μου δεδομένα για την εκπλήρωση του σκοπού της διεξαγωγής συμβουλευτικής συνεδρίας