Τμήμα Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Θέσεις εργασίας από την εταιρεία K.LIAROMATIS S.A.

Eπισυναπτόμενες ανοικτές θέσεις εργασίας του Βιομηχανικού Σχεδιαστή Μεταλλικών Εφαρμογών & της Υπεύθυνης Προμηθειών.

 

Εργοδοτικός φορέας
Ανοιχτή θέση εργασίας
Ναι
Περιοχή εργασίας
Ελάχιστο επίπεδο σπουδών
Πτυχίο