Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

μηχανολόγος μηχανικός

Οι μηχανολόγοι μηχανικοί ερευνούν, προγραμματίζουν και σχεδιάζουν μηχανολογικά προϊόντα και συστήματα και επιβλέπουν την κατασκευή, τη λειτουργία, την εφαρμογή, την εγκατάσταση και την επισκευή συστημάτων και προϊόντων. Ασχολούνται με την έρευνα και την ανάλυση των δεδομένων.

Θέση εργασίας από την εταιρεία TEKEM SA

Εταιρεία μελετών ηλεκτρομηχανολογικών έργων και υποδομών στην Αθήνα (περιοχή Πατήσια) , αναζητά για μόνιμη συνεργασία Μηχανολόγο Μηχανικό & Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, για εργασία σε εκπόνηση μελετών.

Απαιτούμενα προσόντα:

Θέσεις εργασίας από την εταρεία Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε.

Αναζητούμε 4 ταλαντούχους νέους, όπου 2 θα ξεκινήσουν από το εργοστάσιο μας στην Πάτρα, 1 από το εργοστάσιο μας στη Θεσσαλονίκη και 1 από την κεντρική μας αποθήκη – Logistics στην Αθήνα.

 

Παρακάτω θα βρείτε και τους αντίστοιχους συνδέσμους για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

 

Θέσεις εργασίας από την εταιρεία Stamatiadis Lifts

Η εταιρεία Stamatiadis Lifts με έδρα την Καβάλα μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο των ανελκυστήρων
και της προσβασιμότητας, με δραστηριότητα σε όλη την Ελλάδα.
αναζητά μηχανολόγους μηχανικούς / ηλεκτρολόγους μηχανικούς.

Πληροφορίες:

Τηλ: 2510223706

email: contact@stamatiadis-lifts.com

 

 

Θέση εργασίας από την εταιρεία BEBLUE Cryotech

Η εταιρεία μας είναι μια startup του Πανεπιστημίου της Λιέγης με ενδιαφέροντα και δραστηριότητες εστιασμένες στην μελέτη και την ανάπτυξη εξαρτημάτων υπό κρυοτεχνικές συνθήκες για αεροδιαστημικές εφαρμογές, και που πρόσφατα επεκτείνεται σε τεχνολογίες υδρογόνου και κυψελών καυσίμου (fuel cell).