Τμήμα Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Πάτρα

Θέση εργασίας απο βιομηχανία μεταλλικών κατασκευών - Olympic Mechanical S.A.

Ζητείται από βιομηχανία μεταλλικών κατασκευών στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, νέος/νέα Μηχανολόγος Μηχανικός-Πολιτικός Μηχανικός, για μόνιμη απασχόληση.

Αρμοδιότητες Μηχανικού:

  • Βιομηχανικός σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών
  • Ποιοτικός έλεγχος παραγωγής
  • Επίβλεψη έργων

Επιθυμητά Προσόντα:

  • Κατοχή πτυχίου ΤΕΙ/ΑΕΙ
  • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Εμπειρία σε σχεδιαστικά πακέτα (TEKLA STRUCTURES, SOLIDWORKS)
  • Συνέπεια, επαγγελματισμός και αποτελεσματικότητα

Επικοινωνία:

Θέση εργασίας από την Κατασκευαστική εταιρεία ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ Α.Ε.

Η κατασκευαστική εταιρεία ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ Α.Ε. αναζητά πολιτικό μηχανικό με εμπειρία επίβλεψης εργοταξίου

Απαραίτητη γνώση AUTOCAD (χρήση ταχύμετρου και GPS)

Αποστολή βιογραφικών: gbakalaros@gmail.com

Πληροφορίες: 6936735569 (Μπακαλάρος Ιωάννης)

Θέση εργασίας από την εταιρεία OLIX OIL LTD

Τίτλος Θέσης:

Εργοδηγός/ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 

Αρμοδιότητες

-Επιβλέπει την απαιτούμενη, προγραμματισμένη, προγνωστική ή/και διορθωτική συντήρηση

-Συντονίζει & εποπτεύει την ορθή υλοποίηση των εργασιών από τους εργολάβους και τα

συνεργεία του έργου σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα

 

-Μεριμνά για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του προσωπικού

Θέση εργασίας στο Ολύμπιον Α.Ε.

Κάλυψη θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού
στην Παιδιατρική Κλινική της ΟΛΥΜΠΙΟΝ

Λόγω της επικείμενης λειτουργίας της
Παιδιατρικής Κλινικής στην Ολύμπιον
Θεραπευτήριο Γενική Κλινική Πατρών
ζητούνται νοσηλευτές ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ
καθώς και νοσηλευτής/τρια για τη θέση
του Προϊσταμένου/νης- κατά προτίμηση με
εμπειρία.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2610464011, 2610464012

Junior Developers / Researchers for Frontend Web Services

π-NET Emerging Networks & Applications is an innovative Competence Center in the Region of Western Greece promoting innovation and entrepreneurship by providing 5G technological services and competences to companies and professionals.  Our focus is on strengthening vertical value chains and their sustainability. 

Senior Developers / Researchers for 5G / NFV Services

π-NET Emerging Networks & Applications is an innovative Competence Center in the Region of Western Greece promoting innovation and entrepreneurship by providing 5G technological services and competences to companies and professionals.  Our focus is on strengthening vertical value chains and their sustainability. 

5G System Platform and R&D Engineer

π-NET Emerging Networks & Applications is an innovative Competence Center in the Region of Western Greece promoting innovation and entrepreneurship by providing 5G technological services and competences to companies and professionals.  Our focus is on strengthening vertical value chains and their sustainability. 

Junior Developers / Researchers for 5G / NFV Services

π-NET Emerging Networks & Applications is an innovative Competence Center in the Region of Western Greece promoting innovation and entrepreneurship by providing 5G technological services and competences to companies and professionals.  Our focus is on strengthening vertical value chains and their sustainability.