Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Θέσεις εργασίας από Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος»

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση μίας (1) θέσης Διευθυντή Διοίκησης (Director of Administration), για πλήρη απασχόληση.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 1/12/2023

Πληροφορίες: t.ly/Ychtn

___________________________________________

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση μίας (1) θέσης Software Engineer, με έμφαση σε θέματα κυβερνοασφάλειας για συστήματα ενέργειας, για πλήρη απασχόληση.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 15/12/2023

Πληροφορίες: tinyurl.com/ypbs67jf

_____________________________________

 Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση μίας (1) θέσης Solution Architect, για πλήρη απασχόληση.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 15/12/2023

Πληροφορίες: https://tinyurl.com/2w764mz2

_______________________________________

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Μηχανικού, με έμφαση σε βιοϊατρικά θέματα, για πλήρη απασχόληση.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 1/12/2023

Πληροφορίες: tinyurl.com/3etsj7nb

Ανοιχτή θέση εργασίας
Ναι
Περιοχή εργασίας
Ελάχιστο επίπεδο σπουδών
Μεταπτυχιακό