Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Project manager position on EU projects in AIIA Lab, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

The Artificial Intelligence and Information Analysis Laboratory (AIIA Lab, AIIA.CVML R&D group) of the School of Informatics, Aristotle University of Thessaloniki, Greece (AUTH) has one open Project Manager position for EU projects related to machine learning and computer vision. The interested applicant must have background in economics and/or informatics.

Qualifications

  • PhD degree or master degree in machine learning and/or computer vision is desirable.
  • Previous professional experience with international collaborative research projects (e.g., Horizon 2020/Horizon Europe) is desirable.
  • Excellent English especially writing skills.

AIIA. CVML R&D projects

Application

Interested candidates are kindly asked to send an e-mail to Prof. Ioannis Pitas pitas@csd.auth.gr with their Curriculum vitae and transcript of records.

Εργοδοτικός φορέας
Ανοιχτή θέση εργασίας
Ναι
Περιοχή εργασίας
Ελάχιστο επίπεδο σπουδών
Διδακτορικό