Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

υπάλληλος εξυπηρέτησης πελατών

Οι υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών χειρίζονται τα παράπονα και είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της συνολικής καλής σχέσης μεταξύ μιας εταιρείας και των πελατών της. Διαχειρίζονται δεδομένα που αφορούν την ικανοποίηση των πελατών και υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις.

Customer Setup Specialist

Description

About Us

At our company, we are dedicated to revolutionizing the travel industry by providing innovative technology solutions to our clients.

With a customer base of 16000+ hotels and other accommodation providers in 38 countries, our products not only transform the daily work of thousands of employees in the hospitality industry, but also redefine how people travel.

German Speaking IT Support / Helpdesk 1st/2nd Level (m/f/d)

As part of the DTS Group, DTS CLOUD SECURITY MonEPE supports customers, as an established IT service provider, in the focus areas data center, technology and security. With our two own certified German data centers and over 400 employees at 14 locations in Germany and Greece, we offer customers versatile, innovative and hybrid solutions. Flat hierarchies, friendly atmosphere, sustainable personnel development and an open-door culture - that's DTS.

 

Διαχειριστής Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Είμαστε η ROICRUNCH OE! Έχοντας 16 χρόνια παρουσίας στο Digital Marketing και 5 χρόνια στο ηλεκτρονικό εμπόριο συνεχίζουμε την εξέλιξή μας μεγαλώνοντας την ομάδα μας στην Πάτρα!

Ψάχνουμε εναν/μια Διαχειριστή Ηλεκτρονικού Καταστήματος που σαν κύρια καθήκοντα θα έχει τα παρακάτω:

Survey Associate

Description

About Dialectica

Dialectica is an information services company that shapes better decision-making worldwide. We partner with the world’s leading investment and consulting companies, enabling them to collect real-time information and market insights from industry experts across markets, industries, and regions.

Associate Program - Client Service

Description

About Dialectica

Dialectica is an information services company that shapes better decision-making worldwide. We partner with the world’s leading investment and consulting companies, enabling them to collect real-time information and market insights from industry experts across markets, industries, and regions.

Healthcare Associate, Client Service – Fluent in English

What You’ll Do:

  • Review and analyse client research requests and use a range of resources to identify the most relevant subject matter experts across geographies, industries, and topics for each project
  • Utilise the phone, online resources, and outreach to recruit new Advisors to join the Guidepoint network by effectively communicating why their expertise is a good match for the specific project you’re working on
  • Screen experts for their suitability for specific client projects and create professional profiles for client consideration

Associate, Client Service – Bilingual German/English (Class of November 2022)

What You’ll Do:

  • Review and analyze client research requests and use a range of resources to identify the most relevant subject matter experts across geographies, industries, and topics for each project
  • Utilize the phone, LinkedIn, and other outreach methods to recruit new Advisors to join the Guidepoint network by effectively communicating why their expertise is a good match for the specific project you’re working on
  • Screen experts for their suitability for specific client projects and create professional profiles for client consideration

Associate Strategic Research, Client Service– Bilingual Spanish/English

The Client Service team is the backbone of Guidepoint’s success. The team is responsible for efficiently delivering Guidepoint’s services to our clients around the world. We work to understand each client’s unique business questions and help them gain critical insights to stay informed and make better business decisions. Come work with us to deliver the best service in the industry and help our clients make some of the most important business decisions in today’s economy.