Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

υπάλληλος εξυπηρέτησης πελατών

Οι υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών χειρίζονται τα παράπονα και είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της συνολικής καλής σχέσης μεταξύ μιας εταιρείας και των πελατών της. Διαχειρίζονται δεδομένα που αφορούν την ικανοποίηση των πελατών και υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις.

Associate, Client Service – Fluent in English (Class of September 2022)

The Client Service team is the backbone of Guidepoint’s success. The team is responsible for efficiently delivering Guidepoint’s services to our clients around the world. We work to understand each client’s unique business questions and help them gain critical insights to stay informed and make better business decisions. Come work with us to deliver the best service in the industry and help our clients make some of the most important business decisions in today’s economy.

Associate, Client Service - Strategic Research (Bilingual German/English)

The Client Service team is the backbone of Guidepoint’s success. The team is responsible for efficiently delivering Guidepoint’s services to our clients around the world. We work to understand each client’s unique business questions and help them gain critical insights to stay informed and make better business decisions. Come work with us to deliver the best service in the industry and help our clients make some of the most important business decisions in today’s economy.

Remote Call Center Agent

Department: Call Center (operating 24 hours a day/ 7 days a week)

Location: Patra

Work Arrangement: Full Remote - the job does not require physical presence, unless for special occasions

Type of Employment: Full time shifts (8 hours) or Part Time shifts (4hours or 6hours)

Deadline: 17/06/2022

 

About us