Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Διαχειριστής Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Είμαστε η ROICRUNCH OE! Έχοντας 16 χρόνια παρουσίας στο Digital Marketing και 5 χρόνια στο ηλεκτρονικό εμπόριο συνεχίζουμε την εξέλιξή μας μεγαλώνοντας την ομάδα μας στην Πάτρα!

Ψάχνουμε εναν/μια Διαχειριστή Ηλεκτρονικού Καταστήματος που σαν κύρια καθήκοντα θα έχει τα παρακάτω:

  • Ανανέωση περιεχομένου και εισαγωγή νέων προϊόντων
  • Ανάπτυξη σελίδων προώθησης προϊόντων
  • Δημιουργία ενημερωτικών Newsletter
  • Έλεγχος και συγχρονισμός αποθέματος προϊόντων
  • Ενημέρωση των σελίδων στα marketplaces

Αποστολή Βιογραφικών: tasos@roicrunch.com

Εργοδοτικός φορέας
Ανοιχτή θέση εργασίας
Όχι
Περιοχή εργασίας
Ελάχιστο επίπεδο σπουδών
Πτυχίο