Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Θέσεις για Μεταδιδακτορικούς/ες Ερευνητές/τριες από Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος»

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας για το ERC Consolidator Grant "URANUS".

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 6/12/2023

Πληροφορίες: shorturl.at/pxG01

_____________________________________________

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας, με έμφαση στα θέματα κυβερνοασφάλειας, για πλήρη απασχόληση.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 15/12/2023

Πληροφορίες: tinyurl.com/4hefkwpk

_____________________________________

 

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας, με έμφαση στα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, για πλήρη απασχόληση.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 15/12/2023

Πληροφορίες: tinyurl.com/bddcf6yy

_______________________________________

 

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση δύο (2) θέσεων Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας ή/και Ερευνητή/τρια Μηχανικού, με έμφαση στα Συστήματα Ενέργειας, για πλήρη απασχόληση.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 15/12/2023

Πληροφορίες: tinyurl.com/mrx9vxyc

___________________________________

Κατηγορία ανακοίνωσης