Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Διδακτορικά

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών Υποψηφίων Διδακτόρων, ακαδ. έτους 2024-2025 (Α' εξάμηνο) και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορικά με την προκήρυξη, σας ενημερώνουμε ότι τα δικαιολογητικά που θα ανέβουν στην Διαδικτυακή Πύλη είναι αυτά που αναφέρονται στην Πρόσκληση και συμφωνούν με το επικαιροποιημένο ΦΕΚ Κανονισμού του Προγράμματος,  ήτοι:

Προσκλήση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών για μία (1) θέση άμισθου Υποψηφίου Διδάκτορα, ακαδ. έτους 2024-2025 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα ανέβουν στην Διαδικτυακή Πύλη είναι αυτά που αναφέρονται στην Πρόσκληση και συμφωνούν με το επικαιροποιημένο ΦΕΚ του Προγράμματος, ήτοι:

 

2 PhD Positions - Cold Plasmas of Electrical Discharges

Ανακοινώνεται η διαθεσιμότητα δύο (2) θέσεων Υ.Δ. προς εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (με δυνατότητα συν-επίβλεψης με το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης), στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος (HORIZON – PathFinderOpen), στο γνωστικό αντικείμενο του Ψυχρού Πλάσματος Ηλεκτρικών Εκκενώσεων.

Προκήρυξη 30 νέων θέσεων υποψηφίων Διδακτόρων του τμ. Χημικών Μηχανικών

Το Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών προκηρύσσει για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025 τριάντα (30) νέες θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (Υ.Δ.), πάρα πολλές εκ των οποίων συνοδεύονται από υποτροφία, στις παρακάτω περιοχές:

Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή

Κατάλυση, ενέργεια και ηλεκτροχημικές διεργασίες

Φαινόμενα μεταφοράς και φυσικές διεργασίες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, για εισαγωγή Υποψηφίων Διδακτόρων, ακαδ. έτους 2024-2025 (χειμερινό εξάμηνο) και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, για εισαγωγή Υποψηφίων Διδακτόρων, ακαδ. έτους 2024-2025 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

Αναφορικά με την προκήρυξη σας ενημερώνουμε ότι τα δικαιολογητικά που θα ανέβουν στην Διαδικτυακή Πύλη είναι αυτά που αναφέρονται στην Πρόσκληση και συμφωνούν με το επικαιροποιημένο ΦΕΚ του Προγράμματος, ήτοι:

 

α) Αίτηση (*) στη Γραμματεία του Τμήματος με:

ELIXIRION - ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ - HORIZON-TMA-MSCA-DOCTORAL NETWORK Project

Πλήρωση μιας (1) πλήρως χρηματοδοτούμενης θέσης για Διδακτορικές σπουδές στην Πολωνία, σε συνεργασία με την ORANGE POLSKA SPOLKA AKCYJNA μέσω του έργου ELIXIRION.

ERC PhD θέση στη θεωρία ελέγχου στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Επισυναπτόμενη διαθέσιμη θέση διδακτορού στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά) στη θεωρία ελέγχου, χρηματοδοτούμενη από το European Research Council (ERC). 

Προσκλήση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών για μία (1) θέση άμισθου Υποψηφίου Διδάκτορα, ακαδ. έτους 2024-2025 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα ανέβουν στην Διαδικτυακή Πύλη είναι αυτά που αναφέρονται στην Πρόσκληση και συμφωνούν με το επικαιροποιημένο ΦΕΚ του Προγράμματος, ήτοι::