Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Θέσεις εργασίας από το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Το Ιπποκράτειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο
ιδρύθηκε το 1987 και είναι από τα
μεγαλύτερα στην Κύπρο. Πρόκειται για
ένα άρτια εξοπλισμένο νοσηλευτήριο με
μηχανήματα και χειρουργεία τελευταίας
τεχνολογίας, επανδρωμένο με
προσοντούχο ιατρικό και παραϊατρικό
προσωπικό που ανταποκρίνεται άψογα
στις εκάστοτε απαιτήσεις του τομέα της
ποιοτικής ιατρικής και της
νοσηλευτικής φροντίδας.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του
Ανθρώπινου Δυναμικού, έχουμε πάντοτε
ως στόχο την ανεύρεση των κατάλληλων
ατόμων που μοιράζονται τις ίδιες αρχές
και αξίες και που μπορούν να συμβάλουν
στο όραμα του Νοσοκομείου.

     * Επενδύουμε διαρκώς στην ατομική και
ομαδική βελτίωση του Ανθρώπινου
Δυναμικού μας μέσω της συνεχούς
εκπαίδευσης.
    * Αξιολογούμε το Ανθρώπινο Δυναμικό
μας και αναγνωρίζουμε την προσπάθεια
που καταβάλλει καθημερινά.
    * Αναγνωρίζουμε τη σημασία της υψηλής
ποιότητας της εργασιακής ζωής αλλά και
την ισορροπία οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής.
    * Παρέχουμε ασφαλείς και καθαρούς
χώρους εργασίας.
    * Παρέχουμε βοήθεια για εγκατάσταση
στην Κύπρο.
    * Προσφέρουμε ικανοποιητικό πακέτο
αποδοχών, άριστες συνθήκες εργασίας
και προοπτικές ανέλιξης.
    * Παρέχουμε πληρωμένη εκπαιδευτική
άδεια ετησίως.
    * Παρέχουμε επίδομα διαμονής για τους
νοσηλευτές από Ελλάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να μας
στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
και οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση careers@hippocrateon.com.

Για περισσότερες πληροφορίες για το
Νοσοκομείο μας, μπορείτε να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
www.hippocrateon.com [1]

Ανοιχτή θέση εργασίας
Ναι
Περιοχή εργασίας
Ελάχιστο επίπεδο σπουδών
Πτυχίο