Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

ΜΕΔΕ Ε.Ε.

Θέση Εργασίας Πολιτικού Μηχανικού

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για εργασία πλήρους απασχόλησης σε γραφείο μελετών Δημοσίων Έργων με αντικείμενο Υδραυλικές και Συγκοινωνιακές μελέτες και έδρα την Πάτρα. Απαραίτητη η άριστη γνώση λογισμικού CAD, η όρεξη για μάθηση και οι εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Πληροφορίες στο 2610323466 και στο meletitiki@tee.gr

Θέση εργασίας για Πολιτικό Μηχανικό

Η ΜΕΔΕ Ε.Ε. είναι μια εταιρία μελετών με έδρα την Πάτρα, δραστηριοποιείται στον τομέα των δημοσίων έργων και εξειδικεύεται στα αντικείμενα των υδραυλικών και συγκοινωνιακών μελετών. Η θέση εργασίας αφορά νέο πολιτικό μηχανικό, με επιθυμητή εργασιακή εμπειρία έως 5 έτη. Αντικείμενο της θέσης είναι η συμμετοχή στην εκπόνηση υδραυλικών και συγκοινωνιακών μελετών, η κατάρτιση σχεδίων, προμετρήσεων, και η σύνταξη τεχνικών εκθέσεων.

Απαραίτητα προσόντα: Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, άριστη γνώση AutoCAD, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.