Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Θέση εργασίας για Πολιτικό Μηχανικό

Η ΜΕΔΕ Ε.Ε. είναι μια εταιρία μελετών με έδρα την Πάτρα, δραστηριοποιείται στον τομέα των δημοσίων έργων και εξειδικεύεται στα αντικείμενα των υδραυλικών και συγκοινωνιακών μελετών. Η θέση εργασίας αφορά νέο πολιτικό μηχανικό, με επιθυμητή εργασιακή εμπειρία έως 5 έτη. Αντικείμενο της θέσης είναι η συμμετοχή στην εκπόνηση υδραυλικών και συγκοινωνιακών μελετών, η κατάρτιση σχεδίων, προμετρήσεων, και η σύνταξη τεχνικών εκθέσεων.

Απαραίτητα προσόντα: Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, άριστη γνώση AutoCAD, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Για πληροφορίες ή αποστολή βιογραφικών παρακαλώ απευθυνθείτε στο meletitiki@tee.gr

Εργοδοτικός φορέας
Ανοιχτή θέση εργασίας
Ναι
Περιοχή εργασίας
Ελάχιστο επίπεδο σπουδών
Πτυχίο