Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Το Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου (ΠΟΑΔΕΠ), αστική μη κερδοσκοπική Εταιρία με έδρα στην Πάτρα, προσκαλεί μεταπτυχιακούς φοιτητές και διδάκτορες για συνεργασία, μερική απασχόληση, εθελοντισμό και συμμετοχή σε συγγραφή μελετών και δράσεις του Παρατηρητηρίου, στις παρακάτω ειδικότητες:
-συγκοινωνιολόγοι
-οικονομολόγοι, στατιστικοί
-επικοινωνιολόγοι
-ΜΜΕ, social media, marketing
Αποστολή βιογραφικών στο email:  bellas@upatras.gr
 

Κατηγορία ανακοίνωσης