Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών τεσσάρων (4) Υποψηφίων Διδακτόρων ακαδ. έτους 2022-2023.

Κατηγορία ανακοίνωσης
Συνημμένα αρχεία