Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Πρόσκληση (6) υποψηφίων διδακτόρων ή/και ερευνητών για την «ΔΙΕΘΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤOΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ - AIDA», με αντικείμενο σχετικό με την «Μηχανική Μάθηση και Υπολογιστική Όραση»

Πρόσκληση (6) υποψηφίων διδακτόρων ή/και ερευνητών για την «ΔΙΕΘΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤOΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ - AIDA», με αντικείμενο σχετικό με την «Μηχανική Μάθηση και Υπολογιστική Όραση»

 

Το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών (AIIA Lab, AIIA.CVML R&D group) του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ, με επικεφαλής τον καθηγητή Ιωάννη Πήτα και Πρόεδρο της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AIDA) https://www.i-aida.org/ ζητά έξι (6) υποψήφιους διδάκτορες ή/και ερευνητικούς συνεργάτες. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ισχυρό θεωρητικό ή/και εφαρμοσμένο υπόβαθρο στη μηχανική μάθηση και την υπολογιστική όραση. Πιθανοί τομείς εφαρμογής περιλαμβάνουν τη ρομποτική, τα αυτόνομα συστήματα και τα ψηφιακά μέσα.

Προφίλ υποψηφίου:

  1. Κάτοχος πτυχίου/διπλώματος στην επιστήμη των Υπολογιστών ή των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών/Μηχανικών Υπολογιστών,

ή Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Sc.) από Τμήμα ΑΕΙ Πληροφορικής.

  1. Καλές δεξιότητες προγραμματισμού (C++, Python) και θεωρητικές/μαθηματικές δεξιότητες.

  2. Επιθυμητή η εξειδίκευση ή η παρακολούθηση μαθημάτων στη μηχανική μάθηση ή/και στην όραση.

  3. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά ή συνέδρια είναι επιθυμητές.

  4. Καλή γνώση αγγλικών.

Αιτήσεις για συνεργασία:

Η/Ο ενδιαφερόμενη/ος υποψήφια/ος πρέπει να αποστείλει e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση pitas@csd.auth.gr (Google Scholar), μέχρι 2/04/2023, με συνημμένα τα εξής:

  • βιογραφικό σημείωμα,

  • αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας σε όλο το φάσμα σπουδών.

 

Για όλες τις θέσεις θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες του ΑΠΘ.

Κατηγορία ανακοίνωσης