Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Νέο Εξ αποστάσεως Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης «Σχολική Βία - Εκφοβισμός και Σχολική Διαμεσολάβηση» από το ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με έναρξη Ιούνιο 2024

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τον Ιούνιο του 2024 ξεκινά το παρακάτω

νέο εξ αποστάσεως Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης:  

«Σχολική Βία - Εκφοβισμός και Σχολική Διαμεσολάβηση»

(Ιούνιος 2024 -Μάρτιος  2025).

Επιστημονικά υπεύθυνος: Θεόδωρος Θάνος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

 

      ·   Έναρξη προγράμματος: 01/06/2024

      ·   Λήξη προγράμματος: 31/03/2025

      ·   Ώρες επιμόρφωσης: 540 (21,6 ECTS)

      ·   Διάρκεια: 9 μήνες

      ·   Μέθοδος υλοποίησης: Εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση

      ·   Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά υπεύθυνος: Θεόδωρος Θάνος Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

      ·   Έναρξη εγγραφών: 14/05/2024

      ·   Λήξη εγγραφών: 27/05/2024

      ·   Κόστος συμμετοχής: 240 Ευρώ με  δυνατότητα καταβολής σε 3 δόσεις

      ·    ΕΚΠΤΩΣΗ 25% (180€) με προπληρωμή

      ·   Προϋπόθεση συμμετοχής: Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου τίτλου σπουδών»

 

Ξεκινά στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: «Σχολική Βία - Εκφοβισμός και Σχολική Διαμεσολάβηση». Το πρόγραμμα υλοποιείται σε μία πλατφόρμα μάθησης με διαδραστικό περιεχόμενο (βιντεοδιαλέξεις, δραστηριότητες, λειτουργία forum, σημειώσεις κ.ά.).

Σκοπός του προγράμματος:

Το Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης αποσκοπεί να καλύψει ένα κενό σε θέματα σχολικής βίας και εκφοβισμού και σχολικής διαμεσολάβησης που δεν περιλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων, παρά μόνο σε ελάχιστα.

Επιδιωκόμενοι στόχοι του προγράμματος:

      ·   Διάκριση φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού

      ·   Κατανόηση και ερμηνεία φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού

      ·   Αντιμετώπιση φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού

      ·   Επίλυση συγκρούσεων στο σχολείο

      ·   Η αναγνώριση της διαμεσολάβησης ως εναλλακτικής πρακτικής ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων στο σχολείο

      ·   Εκπαίδευση μαθητών στη σχολική διαμεσολάβηση

      ·   Εφαρμογή της διαμεσολάβησης στο σχολείο

      ·   Αντιμετώπιση δυσκολιών στην εφαρμογή της σχολικής διαμεσολάβησης

      ·   Αξιοποίηση του διαλόγου και της συζήτησης ως βάση για την επίλυση των διαφορών στο σχολείο

      ·   Κατανόηση της συναισθηματικής κατάστασης των μαθητών

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γονείς και άλλους ενδιαφερομένους

 

Διδακτικές Ενότητες & Διδάσκοντες

1η Ενότητα: Εννοιολογική οριοθέτηση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, μορφές

2η Ενότητα: Θεωρητικές προσεγγίσεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού

3η Ενότητα: Τα χαρακτηριστικά του «θύτη» και του «θύματος»

4η Ενότητα: Παράγοντες σχολικής βίας και εκφοβισμού

5η Ενότητα: Ο ρόλος του σχολείου στην εκδήλωση βίας και εκφοβισμού από τους μαθητές

6η Ενότητα: Επιπτώσεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στους μαθητές και στη σχολική κοινότητα

7η Ενότητα: Τρόποι αντιμετώπισης της σχολικής βίας και του εκφοβισμού

8η Ενότητα: Σχολική διαμεσολάβηση και διαμεσολάβηση-επανορθωτική δικαιοσύνη

9η Ενότητα: Σχολική διαμεσολάβηση: ορισμός, αρχές, στόχοι και στάδια εφαρμογής της διαμεσολάβησης στο σχολείο

10η Ενότητα: Εκπαίδευση των μαθητών στη διαμεσολάβηση και αξιολόγηση

11η Ενότητα: Εφαρμογή και αξιολόγηση της σχολικής διαμεσολάβησης

12η Ενότητα: Ανακεφαλαίωση

 

Διδάσκοντες:

Θεόδωρος Θάνος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ηλίας Κουρκούτας, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,  Πανεπιστήμιο Κρήτης

Στράτος Γεωργούλας, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Νίκος Παναγιωτόπουλος, Καθηγητής Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., ΕΚΠΑ

Απόστολος Κατσικάς, Διδάκτωρ Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αντώνιος Τσατσάκης, Διδάκτωρ Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παρασκευή Μπουκουβάλα, ΕΔΙΠ, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό σπουδών:

https://drive.google.com/file/d/1yIVLh7oaH-USHisT6kJlpO80JSfoNxXa/view?usp=sharing

 

Εγγραφές
Οι εγγραφές και η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της σελίδας:

https://bullying-schoolmediation.gr/

Κατηγορία ανακοίνωσης
Συνημμένα αρχεία