Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

«Ημέρα Καριέρας και Παρουσίαση του Τμήματος Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών », στο Patras IQ 2023, τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12:00– 14:00

Συνεργαζόμαστε - Δημιουργούμε - Καινοτομούμε

 

Στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών», το Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετέχει στην 8η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ 2023, με «Ημέρα Καριέρας και Παρουσίαση του Τμήματος Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών », τη  Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12:00– 14:00

΄΄Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».΄΄

Ιστοχώρος Επιχειρησιακού Προγράμματος https://empedu.gov.gr

Υπεύθυνος Έργου: Δημήτριος Μούρτζης, Καθηγητής/Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Π.Π. email: mourtzis@lms.mech.upatras.gr 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών http://www.confer.upatras.gr/ και μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές/τριες, απόφοιτοι/τες καθώς και εταιρείες. 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις δράσεις του Τμήματος Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης οι οποίες επεκτείνονται σε ένα ευρύ πεδίο. Αφορούν μεταξύ άλλων την πληροφόρηση για μεταπτυχιακές, διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τη δημοσιοποίηση νέων θέσεων εργασίας, τη συμβουλευτική υποστήριξη για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και την προετοιμασία  για την αγορά εργασίας ή τη συνέχιση των σπουδών. Παράλληλα το Πληροφοριακό Σύστημα του Τμήματος Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης (προσβάσιμο στη διεύθυνση https://www.cais.upatras.gr) προσφέρει λειτουργίες που απευθύνονται σε φοιτητές/τριες, απόφοιτοι/τες του Πανεπιστημίου Πατρών και σε εργοδοτικούς φορείς/ εταιρείες.

Επιπλέον στην Ημέρα  Καριέρας οι  απόφοιτοι/τες και οι φοιτητές/τριες θα έρθουν σε επαφή με εταιρείες και πιθανούς εργοδότες, θα πληροφορηθούν για τις ευκαιρίες εργασίας του κλάδου τους και θα προσεγγίσουν με αποτελεσματικό τρόπο την αγορά εργασίας. 

Λογότυπο ΕΣΠΑ

Κατηγορία ανακοίνωσης
Συνημμένα αρχεία