Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

φυσικός

Οι φυσικοί είναι επιστήμονες οι οποίοι μελετούν τα φυσικά φαινόμενα. Εστιάζουν την έρευνά τους ανάλογα με την ειδίκευσή τους, από την φυσική των ατομικών σωματιδίων έως τη μελέτη φαινομένων του σύμπαντος. Εφαρμόζουν τα ευρήματά τους για τη βελτίωση της κοινωνίας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του ενεργειακού εφοδιασμού, της θεραπείας των ασθενειών, της τεχνολογίας παιγνίων, του εξοπλισμού αιχμής και αντικειμένων καθημερινής χρήσης.

Research Engineer/Project Manager (CS/001/13042024)

Company Description

Cloud Signals is a space technology company located in Marousi, Athens, Greece committed to developing new innovative technologies in the Space Industry and finding solutions that meet and anticipate market demands in our fields of expertise. Research and development is at the core of our growth strategy and identity as a company.

Role Description

Θέση εργασίας από την εταιρεία HELMEPA

Η ομάδα της HELMEPA μεγαλώνει!

Σας ενημερώνουμε για τη νέα θέση εργασίας που δημιουργήθηκε στη HELMEPA με τίτλο «Στέλεχος Ναυτιλιακής Επιμόρφωσης και Ενημέρωσης».

Δημοσίευση στο LinkedIn.

4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσκαλεί  εξειδικευμένους επιστήμονες,  να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και

Ποιότητας της Ατμόσφαιρας στο πλαίσιο του έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece(LIFE-IP AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006).