Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

ERC PhD θέση στη θεωρία ελέγχου στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Επισυναπτόμενη διαθέσιμη θέση διδακτορού στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά) στη θεωρία ελέγχου, χρηματοδοτούμενη από το European Research Council (ERC). 

Κατηγορία ανακοίνωσης
Συνημμένα αρχεία