Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Entry Level - Σύμβουλος Ασφάλειας και Υγείας (Τεχνικά Έργα)

Η Ergonomia είναι η κορυφαία εταιρία στον χώρο του Occupational Health & Safety και έχει ως στόχο την δημιουργία ενός ασφαλούς και παραγωγικού χώρου εργασίας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας.

Στα πλαίσια συνεχούς ανάπτυξης και εξέλιξης και εκτιμώντας την αξία των νέων επαγγελματιών, επιθυμούμε να συμπεριλάβουμε στην ομάδα μας entry level Πολιτικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό.

Οι νέοι Μηχανικοί θα συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα training και mentorship ακολουθώντας έμπειρους επαγγελματίες του χώρου σε διάφορα Τεχνικά Έργα, προκειμένου να λάβουν όλη την απαραίτητη γνώση ώστε να είναι σε θέση να αναλάβουν καθήκοντα Συμβούλου στα θέματα Ασφάλειας σε μεγάλα κατασκευαστικά ή έργα υποδομής.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Δίπλωμα ή Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού 
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Πολύ καλή γνώση Microsoft Office 

Δεξιότητες:

  • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου
  • Οργανωτικές ικανότητες
  • Ομαδικότητα
  • Θέληση για μάθηση
  • Καλές επικοινωνιακές ικανότητες
  • Προσοχή στη λεπτομέρεια
  • “Safety Culture”

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς πρόσληψης, ενώ ενδέχεται να  ζητηθούν περισσότερες πληροφορίες στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής νέων συνεργατών.

 

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν ενημερωθεί εντός 8 εβδομάδων από την υποβολή της αίτησης, μπορούν να θεωρήσουν ότι την συγκεκριμένη χρονική περίοδο έχει επιλεγεί άλλος υποψήφιος. Σας ευχαριστούμε όμως για το ενδιαφέρον σας. Θα φυλάξουμε το βιογραφικό σας και είναι πιθανόν να επικοινωνήσουμε σε μεταγενέστερο χρόνο.

 

Στην Ergonomia δεσμευόμαστε να παρέχουμε μια δημιουργική, ασφαλή και ευχάριστη απασχόληση ή συνεργασία, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, χρώματος, φύλου, εθνικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ηλικίας.

 

Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στο cv@ergonomia.gr

 

Εργοδοτικός φορέας
Ανοιχτή θέση εργασίας
Ναι
Ελάχιστο επίπεδο σπουδών
Πτυχίο