Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Εντατικό Πρόγραμμα Μικτής Κινητικότητας (BIP Erasmus+); Cyprus Experimental Field School (CEF): From Cultural Heritage to Materials Science – The Female Potters of Cyprus

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων φοιτητών των Τμημάτων Γεωλογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας για συμμετοχή στο Εντατικό Πρόγραμμα Μικτής Κινητικότητας / Blended Intensive Programme (BIP) με θέμα:  "Cyprus Experimental Field School (CEF): From Cultural Heritage to Materials Science – The Female Potters of Cyprus".

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από 8-16 Ιουλίου 2024 στην Κύπρο και περιλαμβάνει διαλέξεις, εργασία πεδίου, πρακτική άσκηση και οργανωμένες περιηγήσεις. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Τμήματος Γεωλογίας:

http://www.geology.upatras.gr/index.php/el/notices-gr/2008-erasmus-2
 


 

Κατηγορία ανακοίνωσης
Συνημμένα αρχεία