Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

"4-day work week | PwC Assurance Graduate Program".

4 ημέρες εργασίας από τον Ιούλιο μέχρι το Δεκέμβριο για όλα τα νέα μέλη που θα ξεκινήσουν μαζί μας την πιστοποίηση ACCA ή ACA μέσα από τη συμμετοχή τους στο Assurance Graduate Program

Είμαστε πάντα χαρούμενοι να στηρίζουμε τους νέους συναδέλφους μας στην ανάληψη νέων αρμοδιοτήτων, αλλά και στη διεύρυνση των γνώσεων τους. 

 

Κατηγορία ανακοίνωσης