Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Workshop on Geometric Control and Mechanics, ACT, Θεσσαλονίκη

"Workshop on Geometric Control and Mechanics" στο ACT (American College of Thessaloniki) στις 5-6 Ιουλίου 2024.

Το workshop απευθύνεται κυρίως σε προχωρημένους μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και νέους ερευνητές τμημάτων Μαθηματικών, Φυσικής, Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Παρακαλώ προωθήστε το στα αντίστοιχα τμήματα και σχολές.

Η ιστοσελίδα είναι "https://www.act.edu/miscellaneous/geometric-control-workshop" και το poster βρίσκεται συνημμένο.

Πληροφορίες: Ευστράτιος Στράτογλου

t: +30 2310 398347| e: stratogl@act.edu 

Είδος εκδήλωσης
Συνημμένα αρχεία