Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Θέση εργασίας για Υπάλληλο Λογιστηρίου (μερικής απασχόλησης, ορισμένου χρόνου) στη Σίνδο Θεσσαλονίκης από την LIDL HELLAS

 

 

Εργοδοτικός φορέας
Ανοιχτή θέση εργασίας
Ναι
Περιοχή εργασίας
Ελάχιστο επίπεδο σπουδών
Πτυχίο