Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Θέση εργασίας για Υπάλληλο Διοικητικού Αγορών (ορισμένου χρόνου) στη Σίνδο Θεσσαλονίκης από την LIDL HELLAS

Εργοδοτικός φορέας
Ανοιχτή θέση εργασίας
Όχι
Περιοχή εργασίας
Ελάχιστο επίπεδο σπουδών
Πτυχίο