Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Θέσεις εργασίας από την εταιρεία GIMISIS + ASSOCIATES

Από την εταιρεία GIMISIS + ASSOCIATES - Planning Consultants, δύο (2) αγγελίες για τις εξής θέσεις:

  • Πολεοδόμος - Χωροτάκτης (2 θέσεις)
  • Office Administrator (1 θέση)
Εργοδοτικός φορέας
Ανοιχτή θέση εργασίας
Ναι
Ελάχιστο επίπεδο σπουδών
Πτυχίο