Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Θέσεις εργασίας από Τεχνική Εταιρεία ΖΑΜΠΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Επισυνάπτονται οι θέσεις εργασίας.

Ανοιχτή θέση εργασίας
Ναι
Περιοχή εργασίας
Ελάχιστο επίπεδο σπουδών
Πτυχίο
Συνημμένα αρχεία