Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

T-IES Summer Schools 2024

The Summer Schools 2024 “Tübingen International & European Studies (T-IES)” at the University of Tübingen are open for applications.

 

The summer schools in June and August offer students a unique chance to study at one of Germany’s most renowned Universities. 

Students do not just learn about European societies – they experience Europe up close on two different Study Tracks. Further information on the programs can be found below.

We are pleased to inform you that we can offer students from our partner universities a reduced program fee of 1,800 EUR (instead of 1,950 EUR; incl. all courses, study trips, accommodation, cultural and social activities and much more). 

Further information on the program can be found on the following website: T-IES Short Term Programs.

Κατηγορία ανακοίνωσης
Συνημμένα αρχεία