Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Συμπληρωματική πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (“MSc in Applied Informatics”)

Συμπληρωματική πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική για περιορισμένο αριθμό θέσεων.

 

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική έχει παραταθεί μέχρι συμπληρώσεως του ανώτατου αριθμού εισακτέων ανά ειδίκευση και με καταληκτική ημερομηνία την Κυριακή 10/9/2023.*

Μπορείτε να βρείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

*Οι αιτήσεις θα εξετάζονται περιοδικώς μέχρι συμπληρώσεως του ανώτατου αριθμού εισακτέων ανά ειδίκευση.  

 

ü  Ειδικεύσεις: 

  1. Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)

  2. Ανάπτυξη Λογισμικού και Νέφος (Software Development and Cloud)

  3. Συστήματα και Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (Next Generation Systems and Networks)

ü  Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος 2023

ü  Διάρκεια σπουδών: 3 εξάμηνα πλήρης φοίτηση / 5 εξάμηνα μερική φοίτηση

ü  Συνολικό κόστος: 2.800€

ü  Υποβολή Αιτήσεων ως 10 Σεπτεμβρίου 2023

·         Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από τη λήξη των εγγραφών.

·         Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 το 35% των διαλέξεων θα γίνει με εξ αποστάσεως μεθόδους διδασκαλίας. Αυτό αντιστοιχεί σε 3 ως 4 εξ αποστάσεως διαλέξεις από το σύνολο των 12 διαλέξεων ανά μάθημα.

·         Έως το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 86 του Ν. 4957/2022.

·         Θα διατεθούν δύο υποτροφίες από την εταιρία Accenture και μία υποτροφία από την εταιρία Deloitte που θα καλύπτουν το σύνολο των τελών φοίτησης λαμβάνοντας υπόψη την αξιολογική κατάταξη των μεταπτυχιακών φοιτητών κατά την εισαγωγή τους στο Πρόγραμμα. Η εταιρίες συνεκτιμώντας και τη πορεία των σπουδών τους, δύνανται να προσφέρουν στους υποτρόφους πρόταση πρόσληψης.

Κατεβάστε από εδώ την αναλυτική προκήρυξη και από εδώ το φυλλάδιο με συνοπτική παρουσίαση του ΠΜΣ.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://mai.uom.gr/, στο τηλέφωνο 2310-891 734 και μέσω e-mail στο mai@uom.edu.gr