Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Προσκλήση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Λογοθεραπείας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΔΠΜΣ με τίτλο ''Επιστήμες Αποκατάστασης- Rehabilitation Sciences'', ακαδ. έτους 2023-2024

Σύμφωνα με την προκήρυξη "Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτησή τους μέσω του συνδέσμου https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm και καταθέτουν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (Τμήμα Λογοθεραπείας) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά εντός της οριζόμενης προθεσμίας."