Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Β΄ φάση) για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ με τίτλο "Ψηφιακός Μετασχηματισμός Φορολογικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών" ακαδ. έτους 2023-2024 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορικά με την προκήρυξη σας ενημερώνουμε ότι τα δικαιολογητικά που θα ανέβουν στην Διαδικτυακή Πύλη είναι αυτά που αναφέρονται στην πρόσκληση, ήτοι:

Τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει απαραιτήτως να προσκομιστούν, σε έντυπη μορφή στην γραμματεία του Τμήματος.