Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Προκήρυξη Εισαγωγής Πτυχιούχων 2024-2025_Παράταση_Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων"

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων" - Προκήρυξη Εισαγωγής Πτυχιούχων / Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025 

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων", διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).
 

 

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας καθώς και από Τμήματα ή Σχολές με συναφή αντικείμενα.

Διορία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών: 14 Ιουνίου 2024
 

Την αναλυτική προκήρυξη του Προγράμματος θα τη βρείτε στην ιστοσελίδα
 

https://vaccines.med.uoc.gr/