Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Προκήρυξη 2023 ΔΠΜΣ Biomedical Engineering - Erasmus-Mundus EMMBIOME

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Βιοϊατρικής Μηχανικής (www.biomed.upatras.gr) από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά διεθνοποιείται και μπαίνει σε μία νέα εποχή. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους έως τις 25 Μαρτίου στον παρακάτω σύνδεσμο.

http://emmbiome.eu/requirements/

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο http://emmbiome.eu, ενώ συνοψίζω τις βασικότερες αλλαγές παρακάτω.

- Διεθνές διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα

- 3 εξάμηνα μαθημάτων σε διαφορετικά πανεπιστήμια, 4ο εξάμηνο διπλωματική εργασία στο πανεπιστήμιο επιλογής των φοιτητών

- Μηνιαία υποτροφία (1400Ε) στους 20 πρώτους εκ των επιλεγέντων.

- 3 ξεχωριστά αλλά συνδεδεμένα πτυχία, ένα από το κάθε συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο.

- Διεθνές πολυπολιτισμικό περιβάλλον όσον αφορά και τους διδάσκοντες αλλά και κυρίως τους/τις φοιτητές/τριες που θα επιλεγούν.

Για ερωτήσεις και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Γκολώνη (2610996480, ngkoloni@ece.upatras.gr)