Τμήμα Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Προκηρύξεις εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών των ΠΜΣ (Ενέργειας και SPD) της ΣΕΤ για το έτος 2022-2023 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προκηρύξεις (en+gr) εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για τα Προγράμματα Ενέργειας και Στρατηγικού Σχεδιασμού Προϊόντων.