Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Θέρμη Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επιστήμονα από το ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επιστήμονα από τον Φορέα μας με ειδίκευση στην υδρολογία επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και στη χρήση συστημάτων προσομοίωσης. Ειδικότητες Γεωλόγων ή Γεωπόνων του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή τις ειδικότητες Αγρονόμων Τοπογράφων ή Πολιτικών Μηχανικών ή Μηχανικών Περιβάλλοντος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

 

http://www.ekby.gr/ekby/el/EKBY_Calls_el.html

Θέση εργασίας από ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επιστήμονα με ειδίκευση στην υδρολογία επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και στη χρήση συστημάτων προσομοίωσης. 

Ειδικότητες Γεωλόγων ή Γεωπόνων του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή τις ειδικότητες Αγρονόμων Τοπογράφων ή Πολιτικών Μηχανικών ή Μηχανικών Περιβάλλοντος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

 

http://www.ekby.gr/ekby/el/EKBY_Calls_el.html