Τμήμα Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Πάτρα

Θέση εργασίας για το Ογκολογικό Τμήμα ΠΓΝΠ

Στο Ογκολογικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών υπάρχει διαθέσιμη θέση επιστημονικού συνεργάτη στο πλαίσιο διεξαγωγής κλινικών μελετών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ιατροί με ή χωρίς τίτλο ειδίκευσης και επιθυμία σύναψης συμβάσεως έργου για τουλάχιστον 12 μήνες. Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν email για την εκδήλωση ενδιαφέροντος στη διεύθυνση oncology.upatras@pgnp.gr.

Telecommunications and 5G Radio Engineer

π-NET Emerging Networks & Applications is an innovative Competence Center in the Region of Western Greece promoting innovation and entrepreneurship by providing 5G technological services and competences to companies and professionals.  Our focus is on strengthening vertical value chains and their sustainability. 

Cloud Infrastructure Engineer

π-NET Emerging Networks & Applications is an innovative Competence Center in the Region of Western Greece promoting innovation and entrepreneurship by providing 5G technological services and competences to companies and professionals.  Our focus is on strengthening vertical value chains and their sustainability.  With the active involvement of its Shareholders, π-NET aspires to become a top international research and innovation center for 5G networks and beyond

Θέση εργασίας από την εταιρεία European Academy

We are looking for an experienced and passionate WordPress Developer to join our ΙΤ team in our satellite office in Patras (Greece). The role is for a person to be responsible for both back-end and front-end development, including understanding of aesthetics (understanding element arrangements on the screen, the color and font choices, and so on).

We are expecting the correct candidate to have a strong understanding of latest industry trends and content management systems.

Responsibilities:

Full-stack software Engineer - Irida Labs

We are looking for a passionate Full-stack Software Engineer, with excellent programming skills, to design, and work on the development of the PerCV.ai platform. In this role, you should be able to work with an agile team of experienced programmers. The candidate should have excellent organizational, problem-solving skills and mainly willingness to learn new technologies.

DevOps Engineer - Irida Labs

We are looking for a passionate DevOps/MLOPs Engineer, with good understanding of the DevOps principles applied to code and/or data and Machine Learning (ML) models, to design, and work on streamlining processes related to code, data and ML models. The candidate should have excellent organizational, problem-solving skills and mainly willingness to learn new technologies.

Responsibilities:

Machine Learning Engineer - Irida Labs

We are looking for a passionate, research focused Machine Learning Engineer, with practical and/or theoretical knowledge in any of the following areas: computer vision, machine/deep learning, statistical and reinforcement learning. Skills on embedded programming will be acknowledged, to explore the most efficient and practical implementations of these algorithms in embedded platforms.