Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Πάτρα

Mechanical Design Engineer, Aircraft Systems

ALTHOM is a high performing service provider in the fields of Engineering, R&D, Tech data & Technical Documentation, Process, Methods and Tools consulting & development, with locations in Germany and Greece.

We are seeking a skilled and experienced Mechanical Design Engineer specializing in advanced surface design for aircraft parts with CATIA V5 package. If you have a passion for engineering and a strong background in 3D design with CATIA V5, we invite you to join our dynamic team.

Mechanical Design Engineer, Hydraulic Systems

ALTHOM is a high performing service provider in the fields of Engineering, R&D, Tech data & Technical Documentation, Process, Methods and Tools consulting & development, with locations in Germany and Greece.

We are seeking a skilled and experienced Mechanical Design Engineer specializing in high-pressure hydraulic systems. If you have a passion for engineering and a strong background in designing hydraulic components, we invite you to join our dynamic team.

 

Θέσεις εργασίας από το Ογκολογικό Τμήμα ΠΓΝΠ

Στο Ογκολογικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

υπάρχει διαθέσιμη θέση νοσηλευτή/τριας κλινικών μελετών.

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο νοσηλευτικής, γνώση αγγλικής γλώσσας, γνώση χρήσης Η/Υ.

Επιθυμητά προσόντα: Εμπειρία σε αιμοληψίες, χρήση port-a-cath και προϋπηρεσία/εκπαίδευση σε ογκολογικό τμήμα.

Διαχειριστής Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Είμαστε η ROICRUNCH OE! Έχοντας 16 χρόνια παρουσίας στο Digital Marketing και 5 χρόνια στο ηλεκτρονικό εμπόριο συνεχίζουμε την εξέλιξή μας μεγαλώνοντας την ομάδα μας στην Πάτρα!

Ψάχνουμε εναν/μια Διαχειριστή Ηλεκτρονικού Καταστήματος που σαν κύρια καθήκοντα θα έχει τα παρακάτω:

Θέση εργασίας από την εταιρεία Erissos Fish Farm

Τίτλος θέσης: Professional Assistant

Εργοδότης: Erissos Fish Farm

Τύπος Θέσης: Πλήρης Απασχόληση

Τοποθεσία Απασχόλησης: Πάτρα

 

Περιγραφή: H Erissos Fish Farm είναι μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον κλάδο της Ιχθυοκαλλιέργειας από το 1991. Η εν λόγω θέση απευθύνεται σε αποφοίτους ανώτατων και ανώτερων σχολών χωρίς ιδιαίτερη εργασιακή εμπειρία.

Θέση εργασίας από την εταιρεία ΑΚ-ΚΟΥΝΕΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.

ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΒΙ.ΠΕ.ΠΑΤΡΩΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ: 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΓΝΩΣΗ Η/Υ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΤΗΛ.: 6940278163 – 2610647450. 

E-mail: info@akounelis.gr

Θέση εργασίας για το Εργαστήριο Ποιότητας Λογισμικού και Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Εργαστήριο Ποιότητας Λογισμικού και Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή αναζητεί ερευνητές για εργασία σε Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο.

Η εργασία αφορά εργασία δια ζώσης στους χώρους του Εργαστηρίου σε καθημερινή βάση με απολαβές πλήρους απασχόλησης. Δεν αφορά εργασία part-time ή εξ αποστάσεως. Το αντικείμενο της εργασίας θα είναι ερευνητικό στην περιοχή της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή ή/και της ανάπτυξης περιβαλλόντων τρισδιάστατων εικονικών κόσμων.