Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Παρεχόμενες υπηρεσίες προς φοιτητές-τριες / απόφοιτους-ες

Σε φοιτητές / απόφοιτους του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

  • Δυνατότητα εγγραφής στο Πληροφοριακό Σύστημα με τη χρήση του Ιδρυματικού τους λογαριασμού.
  • Δυνατότητα περιήγησης στο δημοσιευμένο περιεχόμενο και χρήσης κριτηρίων ή φίλτρων.
  • Ειδικά για τις θέσεις εργασίας, παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης (bookmarks), ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση.
  • Δυνατότητα δημιουργίας επαγγελματικού προφίλ, το οποίο εφόσον δηλωθεί ως δημόσιο είναι ορατό από τους εγγεγραμμένους εργοδοτικούς φορείς και εταιρείες.
  • Οι χρήστες που διατηρούν βιογραφικά στοιχεία στον Ιστότοπο Αποφοίτων (Alumni) μπορούν να πραγματοποιήσουν συγχρονισμό των εν λόγω δεδομένων, μεταφέροντάς τα, αυτοματοποιημένα από τον Ιστότοπο Αποφοίτων, στο Πληροφοριακό Σύστημα του Τμήματος Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης.
  • Πρόσβαση σε λίστα με προτεινόμενες θέσεις εργασίας, οι οποίες ταιριάζουν με το προφίλ χρήστη.
  • Δυνατότητα υποβολής αιτημάτων συμβουλευτικής.

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνονται στο παρακάτω βίντεο στο Youtube:

 https://youtu.be/vshwPvaqf4U

Η είσοδος στις υπηρεσίες του Πληροφοριακού Συστήματος μπορεί να γίνει από εδώ.