Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Παρεχόμενες υπηρεσίες προς εργοδοτικούς φορείς

Σε εργοδοτικούς φορείς παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

  • Δυνατότητα εγγραφής, κατόπιν έγκρισης από τους διαχειριστές, στο Πληροφοριακό Σύστημα και συμπλήρωσης ενός σύντομου προφίλ.
  • Απευθείας καταχώρηση αγγελιών για νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες δημοσιεύονται μετά από έλεγχο από τους διαχειριστές του έργου.
  • Αξιοποίηση της ταξινόμησης ESCO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συσχέτιση των θέσεων εργασίας με ειδικότητες με προτυποποιημένο τρόπο.
  • Για κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται, ο αντίστοιχος εργοδοτικός φορέας - εταιρεία, λαμβάνει μια λίστα με προτεινόμενους φοιτητές-τριες /αποφοίτους-τες που έχουν εγγραφεί στο Πληροφοριακό Σύστημα, των οποίων το προφίλ ταιριάζει με τη θέση (με βάση κριτήρια όπως η ειδικότητα, το ελάχιστο επίπεδο σπουδών, εάν το προφίλ είναι δημόσιο και εάν αναζητούν εργασία ή όχι).
  • Τέλος, οι εργοδοτικοί φορείς μπορούν να πλοηγηθούν στα προφίλ των εγγεγραμμένων φοιτητών/αποφοίτων που έχουν δηλωθεί ως δημόσια.

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνονται στο παρακάτω βίντεο στο Youtube:

 https://youtu.be/72Gxg7KcBM8

Η είσοδος στις υπηρεσίες του Πληροφοριακού Συστήματος μπορεί να γίνει από εδώ.