Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα - Περίοδος Ιουνίου 2022

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 30/09/2023.
 

 

 

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων η 27/09/2022.

Ανακοίνωση του ΠΜΣ Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα - που διεξάγεται από το Τμ. Μηχανόλογων Μηγχανικών του Πα.Δ.Α.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 10/07/2022.