Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Ημερίδα για τα αιωρούμενα σωματίδια και τις επιπτώσεις στο κλίμα και την ποιότητα αέρα

Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Τμήμα Φυσικής

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική

Ειδίκευση: Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος

 

Ημερίδα για τα αιωρούμενα σωματίδια και τις επιπτώσεις στο κλίμα και την ποιότητα αέρα

 

31 Μαρτίου 2023, 10:00-15:00

Αίθουσα I-12, Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

 

Συμμετοχή: Δια ζώσης ή διαδικτυακά

Εγγραφή:  https://upatras-gr.zoom.us/webinar/register/WN_SM2rw1jCTrO0QWa0Hq8HAA

Αναμετάδοση: https://www.youtube.com/watch?v=-bQfEqAgrvQ

 

Τα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στο κλίμα όσο και στην ποιότητα του αέρα. Οι μέτρησή τους από διαφορετικούς αισθητήρες και η μοντελοποίηση των φυσικοχημικών διεργασιών είναι σημαντικές, καθώς η επίδρασή τους στο ενεργειακό ισοζύγιο είναι ακόμα αρκετά αβέβαιη, ενώ έχουν επιπτώσεις σε πολλούς άλλους τομείς (ποιότητα αέρα και υγεία, ατμοσφαιρικές διεργασίες, αεροπλοΐα, ηλιακή ενέργεια κ.λπ. ).

Το σεμινάριο συνδιοργανώνεται από το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας και το πρόγραμμα EO4GEO σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Κέντρο Ακτινοβολίας (PMOD/WRC) στο πλαίσιο του προγράμματος MAPP.

Απευθύνεται σε τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες με ενδιαφέρον για τη φυσική και χημεία των αιωρούμενων σωματιδίων και τις σχετικές τεχνολογίες, επιπτώσεις και εφαρμογές.

 

 

Ομιλητές:

Dr. Martin Gysel Beer, Paul Scherrer Institute, Switzerland

Dr. Vassilis Amiridis, National Obs. of Athens, Greece

Dr. Stelios Kazadzis, PMOD World Radiation Center, Switzerland

Dr. Julian Gröbner, PMOD World Radiation Center, Switzerland

Prof. Oleg Dubovik, Univ. of Lille, France

Dr. Sara Basart, World Meteorological Organization

Dr. Thomas Popp, Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Germany

Prof. Athanasios Nenes, Federal Institute of Technology Lausanne, Switzerland

Prof. Nicolas Bellouin, Univ. of Reading, United Kingdom

 

Θεματολογία ημερίδας:

In situ measurements

Profiling using LIDAR sensors

Sun-photometry and remote sensing

Metrology of Optical Properties

Measurement- modelling synergies

Sand and dust storms

Satellite based retrievals

Chemical composition and effects

Effects on Climate

 

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Ανδρέας Καζαντζίδης

Καθηγητής

Διευθυντής Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τηλέφωνο: 2610 997549

Email: akaza@upatras.gr

 

Είδος εκδήλωσης