Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών», το Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας, θα υλοποιήσει την Τρίτη 30 Μαΐου 2023, 12.00μ.μ. έως 13.30μ.μ., Διαδικτυακή Ομαδική Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού με θέμα: «Αγορά Εργασίας και Επιτυχημένες Πρακτικές στη Νέα Ψηφιακή Εποχή» για τους φοιτητές/τριες και απόφοιτους/τες του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:

Το Τμήμα Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας & Διασύνδεσης συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών των υπηρεσιών του με τη συναίνεση τους, στο αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των σκοπών του μέτρο. Το Τμήμα  είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των προσωπικών δεδομένων,  για λόγους στατιστικούς αλλά σε καμία περίπτωση δεν διαβιβάζει ή δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των υποκειμένων σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεση τους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων. Κατά τα λοιπά ισχύει η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δηλώνω ότι συμφωνώ να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά μου δεδομένα για την εκπλήρωση του σκοπού της παρακολούθησης της εκδήλωσης