Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

EUROPEAN CONFERENCE: SOCIAL AND EMOTIONAL COMPETENCES

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τις Κοινωνικές και Συναισθηματικές Δεξιότητες (ENSEC) και η Ένωση
για τις Κοινωνικές, Συναισθηματικές και Συμπεριφορικές Δυσκολίες (SEBDA)  διοργανώνουν το 9ο Διεθνές Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τις Κοινωνικές και Συναισθηματικές Δεξιότητες (ENSEC2024), με τίτλο «Κοινωνικο-συναισθηματική
μάθηση για δια βίου επίτευξη», στα Χανιά, από τις 5 έως τις 7 Σεπτεμβρίου, 2024.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://ensec2024.gr
 

Είδος εκδήλωσης